Gordon

Gordon, Robert

Born Ontario
Died Ontario
Burried Ontario
Married Ontario
 • Father: Gordon
 • Mother: Case, Ethel
 • Married to:

  Children:

  Gordon, Edith

  Born 14 Oct 1911 Thessalon Algoma Ontario
  Died 24 April 2002 Thessalon Algoma Ontario
  Burried Maple Ridge Cemetary, Dayton Algoma Ontario
  Married Ontario
 • Father: Gordon
 • Mother: Case, Ethel
 • Married to: Cameron, Peter

  Children:

  1. child M Living
  2. child M Living
  3. child M Living
  4. child M Living

  Gordon, Harold

  Born Ontario
  Died Ontario
  Burried Ontario
  Married Ontario
 • Father: Gordon
 • Mother: Case, Ethel
 • Married to:

  Children:

  Click Here To Write Me